ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
Ζήτηση – Σύμπραξη – Πλάνο επένδυσης
Παροχή Τεχνοικονομικών Μελετών

Σύνταξη μελετών για την προετοιμασία και υλοποίηση επενδυτικών έργων για επιχορήγηση από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια

Υλοποίηση έργου
 Λύσεις Ερευνάς
Σχεδιασμός, Κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου
Ανάπτυξη και Εγκατάσταση βιομηχανικών γραμμών παραγωγής για βιομηχανίες τροφίμων
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων από την Oμαδά RND της Τεχνολογικής Υποστήριξης και Υπόδειξη Πρωτοτύπων Λύσεων Συσκευασίας
 

Μας αποκαλούν την Μοναδική  Εταιρεία Λύσεων για τις παρακάτω Μοναδικές Παροχές :

 1. Πλήρεις τεχνοοικονομικές μελέτες που εξασφαλίζουν στους πελάτες της χρηματοδότηση και επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κεφάλαια
  Σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών βιωσιμότητας
 2. Το τμήμα μηχανολογικού σχεδιασμού και μελετών σε συνεργασία με το τμήμα της τεχνολογικής υποστήριξης  που διαθέτουμε, παρέχει πλήρεις λύσεις : έρευνας, σχεδιασμού, κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου καθώς και διάθεση  και εγκατάστασης βιομηχανικών γραμμών παραγωγής για βιομηχανίες τροφίμων.
 3. Άδειες λειτουργίας – Γνωστοποιήσεις λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων
 4. Άδειες Εγκατάστασης – Επέκτασης – Εκσυγχρονισμού μεταποιητικών μονάδων
 5. Αρχιτεκτονικά και Μηχανολογικά σχέδια τα οποία καλύπτουν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των Εθνικών και των Διεθνών κανονισμών, όπως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α.
 6. Τα σχέδια μας προσκομίζονται για προφορική προέγκριση στις κατά τόπους διευθύνσεις Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του ΕΦΕΤ .

 7. Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων/ Μελέτες  περιβαλλοντικών επιπτώσεων/ Έκδοση έγκρισης εγκατάστασης

 8. Σχεδιασμό πλήρων γραμμών παραγωγής, εξοπλισμών με εξειδικευμένα μηχανήματα.

 9. Υπηρεσίες Διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν την έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

 10. Πριν την εγκατάσταση, δίνουμε στον πελάτη, πλήρεις τεχνικές πληροφορίες , έτσι ώστε να καταστήσουμε αυτόν ενήμερο και ικανό να κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, έτσι ώστε να επιταχύνει και να διευκολύνει την εγκατάσταση που θα γίνει από τους δικούς μας έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς.

 11. Μετά την εγκατάσταση, το εξειδικευμένο προσωπικό της SIVVAS A.E. είναι στη διάθεση των πελατών της, για τεχνολογική βοήθεια και εκπαίδευση του προσωπικού της στη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού που παρέδωσε.

 12. Η ομάδα του τμήματος ανταλλακτικών ενεργεί όλο το 24 ωρο για την άμεση κάλυψη των ζητήσεων των πελατών μας .

 13. Μία ομάδα από έμπειρους μηχανικούς επισκευών, ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τις Βαλκανικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η SIVVAS A.E, με έξι πλήρως εξοπλισμένα αυτοκίνητα επισκευών. Έτσι η SIVVAS A.E, εγγυάται ικανοποιημένους πελάτες και ενεργή προώθηση των πωλήσεων του εξοπλισμού των προμηθευτών της.

 14. Η ομάδα των  έμπειρων  Τεχνολόγων  Τροφίμων μαζί με δύο (2) έμπειρους, με άριστες σπουδές μαγείρους, βοηθούν τους πελάτες μας, όχι μόνον στη χρήση και τον προγραμματισμό των μηχανών αλλά και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. ΟΙ τεχνολόγοι τροφίμων του RnD της εταιρείας μας θα σας καθοδηγήσουν για πρότυπες νέες συνταγές για παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιάγραφες καθώς και τρόπους συσκευασίας σύμφωνα τα σύγχρονα Marketing trends.

Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει, πλήθος επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων, των Περιφερειακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις

Θωμάς Σιββάς
SIVVAS A.E Υπηρεσίες
Scroll To Top